Veterinárna asanačná spoločnosť (KAFILÉRIA)

VAS,s.r.o.

Mojšova Lúčka
011 76 Žilina

+421 41 5654 110

Zameraním spoločnosti je zber, zvoz a neškodné odstraňovanie vedľajších živočíšnych produktov, veterinárna asanácia tzn. ochrana zdravia zvierat, obyvateľstva a územia SR pred nákazami. Kafiléria je biotechnologické recyklačné zariadenie – nie spaľovňa

Oznámenie o predkladaní žiadostí príjemcu pomoci na zabezpečenie vecného plnenia formou dotovanej služby na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat (HZ).
Chovateľom HZ oznamujeme, že dotované služby podľa schémy štátnej pomoci MPaRV SR na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych HZ (kadáverov) sú platné na základe novej zmluvy alebo zmluvy z r. 2023 s uvedením schémy č. SA.109219.
Ak zmluvu nemáte, je potrebné vyplniť žiadosť o zmluvu na tejto web stránke. Bez platnej podpísanej zmluvy nie je možné čerpať dotáciu na kadávery.
Dotácia aktuálne platí od 01.03.2024 a bude trvať predbežne do 30.09.2024. Po tomto termíne platí chovateľ plnú cenu služby uvedenú v zmluve. V prípade predĺženia termínu Vás budeme informovať na tejto web stránke.

Spoločnosť VAS s.r.o. bola založená v r. 1993 a je zaregistrovaná v obchodnom registri OS v Žiline, odd. Sro, vložka číslo 1232/L. V r. 1993 VAS s.r.o. sprivatizovala AKP š.p. (Asanačný kafilerický podnik), ktorý bol nástupcov Veterinárneho asanačného ústavu vybudovaného r. 1968. Hlavným zameraním spoločnosti je zber, zvoz a neškodné odstraňovanie vedľajších živočíšnych produktov, tzn. ochrana zdravia zvierat, obyvateľstva a územia SR pred nákazami. VAS s.r.o. je jediným kafilerickým zariadením na Slovensku, ktoré spracúva všetky vedľajšie živočíšne produkty, t.j. materiál kategórie 1, 2 a 3.

Ponuka práce

Našim zamestnancom ponúkame nasledujúce benefity:

 • výhodné zamestnanecké pôžičky
 • rekreačné poukazy
 • vianočný a veľkonočný príspevok
 • príspevok k životnému a pracovnému jubileu pre dlhoročných zamestnancov
 • príspevok k doplnkovému dôchodkovému sporeniu
 • príspevok na stravovanie
 • príspevok na zdravotnú starostlivosť
 • organizovanie akcií pre deti zamestnancov (Deň detí, Mikuláš, ...)
 • organizovanie akcií pre zamestnancov ( novoročné posedenie, turistika, gulášpartie, vianočná kapustnica, stretnutie bývalých zamestnancov - dôchodcov, výlety, súťaže s odmenami, ocenenie pre darcov krvi, atď.)
 • pitný režim, ochranné pracovné pomôcky, odevy a obuv, hygienické potreby aj nad rámec zákona
 • možnosť zapožičania vozidla pre súkromné účely
 • jazykové kurzy a školenia v závislosti od pozície

Ak sa chcete stať súčasťou nášho tímu, pošlite svoj životopis do našej databázy na e-mailovú adresu: mzdove@vas-ml.sk

Máme záujem najmä o špecializované pozície do výrobného procesu (tukár, lisovač, varič, mäsiar)

VAS,s.r.o.

VAS s.r.o.
Mojšova Lúčka
011 76 Žilina
www.vas-ml.sk
E-mail: vas@vas-ml.sk

IČO: 31 587 666
IČ DPH: SK20 20 44 38 10

Telefón: +421 41 5654 110, +421 41 5654 111, +421 41 5654 112, +421 41 5654 120
Mobil: +421 903 695 939, +421 903 700 007
Fax: +421 41 5654 110