Veterinárna asanačná spoločnosť (KAFILÉRIA)

Produkty

Základnými produktami výroby z materiálu kategórie 3 sú:

živočíšna múčka (spracovaná živočíšna bielkovina):

  • výroba cca 300-400 ton mesačne
  • parametre: vlhkosť 2-5%, tuk 13-18%, popol 25-28%, ČKT max 35, N-látky min 50%
  • balenie: v big-bagoch (cca 1,2t), volne ložená, pre maloodberateľov v papierových vreciach (cca 50kg)
  • možnosť pridať antioxidant

Živočíšna múčka z našej produkcie zodpovedá európskemu štandardu a je využiteľná ako komponent do granulovaných krmív pre spoločenské zvieratá.

živočíšny tuk:

  • výroba cca 100 - 200 ton mesačne, je cennou surovinou pre tukový priemysel
  • parametre: nečistoty max 0,15%, voda max 0,10%, ČKT max 40

Živočíšny tuk sa pre obsah esenciálnych mastných kyselín využíva v krmovinárstve na tukovanie kŕmnych zmesí


Základnými produktami výroby z materiálu kategórie 1 sú:

živočíšna múčka (mäsokostná múčka):

  • výroba cca 200 ton mesačne: živočíšna múčka sa spaľuje v cementárni alebo pridáva ako komponent do peliet na vykurovanie. Parametre su totožné s múčkou kat.3.

živočíšny tuk:

  • výroba cca 100 – 150 ton mesačne
  • parametre: nečistoty max 0,15%, voda max 0,10%, ČKT max 40

Tuk kategórie 1 sa pridáva ako aditívum do biopalív

VAS,s.r.o.

VAS s.r.o.
Mojšova Lúčka
011 76 Žilina
www.vas-ml.sk
E-mail: vas@vas-ml.sk

IČO: 31 587 666
IČ DPH: SK20 20 44 38 10

Telefón: +421 41 5654 110, +421 41 5654 111, +421 41 5654 112, +421 41 5654 120
Mobil: +421 903 695 939, +421 903 700 007
Fax: +421 41 5654 110