Veterinárna asanačná spoločnosť (KAFILÉRIA)

Predmet činnosti

  • výkon veterinárnej asanácie, dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia a dezodorizácia,
  • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
  • podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom, nakladanie s odpadmi,
  • výroba živočíšnych múčok, kafilerických tukov a natív. krmív,
  • veľkoobchod s poľnohospodárskymi základnými produktami a živými zvieratami,
  • sprostredkovanie obchodu, obchodná činnosť v plnom rozsahu mimo koncesií a drahých kovov,
  • vnútroštátna nákladná cestná doprava, výroba kovových konštrukcií a ich častí,
  • kafilericá výroba,
  • poradenstvo v oblasti kafilerickej technológie,
  • kremácia zvierat

Rozdelenie VŽP podľa kategórie:

materiál kategórie 1:

zvieratá podozrivé z nákazy, uhynuté prežúvavce, spoločenské zvieratá (psy, mačky,...), zvieratá zo ZOO a cirkusov, špecifikovaný rizikový materiál, VŽP obsahujúce stopy iných zakázaných látok, kuchynský odpad z medzinárodnej prepravy, krv z nevyšetrených prežúvavcov, a iné

materiál kategórie 2:

uhynuté ošípané, hydina a iné ako prežúvavce, hnoj, obsah tráviaceho traktu, VŽP nevhodné na ľudskú spotrebu, a iné

materiál kategórie 3:

VŽP zo zabitých zvierat vhodných na ľudskú spotrebu (perie, vaječné škrupiny, kože, kosti, krv, tuk, a pod.), VŽP z rýb a hydiny, kuchynský odpad, potraviny živočíšneho pôvodu po záruke alebo poškodené (mlieko a mliečne výrobky, mäso a mäsové výrobky, med, vajcia, atď).

VAS,s.r.o.

VAS s.r.o.
Mojšova Lúčka
011 76 Žilina
www.vas-ml.sk
E-mail: vas@vas-ml.sk

IČO: 31 587 666
IČ DPH: SK20 20 44 38 10

Telefón: +421 41 5654 110, +421 41 5654 111, +421 41 5654 112, +421 41 5654 120
Mobil: +421 903 695 939, +421 903 700 007
Fax: +421 41 5654 110