Veterinárna asanačná spoločnosť (KAFILÉRIA)

Formulár pre právnické osoby

Informácie o producentovi

Vyplňte názov
Vyplňte adresu
Vyplňte osobu
Vyplňte správne email

Druh odpadu

Materiál kategórie 1

áno     nie

Materiál kategórie 2

áno     nie

Materiál kategórie 3

áno     nie

Poznámka

VAS,s.r.o.

VAS s.r.o.
Mojšova Lúčka
011 76 Žilina
www.vas-ml.sk
E-mail: vas@vas-ml.sk

IČO: 31 587 666
IČ DPH: SK20 20 44 38 10

Telefón: +421 41 5654 110, +421 41 5654 111, +421 41 5654 112, +421 41 5654 120
Mobil: +421 903 695 939, +421 903 700 007
Fax: +421 41 5654 110