Veterinárna asanačná spoločnosť (KAFILÉRIA)

Formulár pre fyzické osoby

Informácie o producentovi

Vyplňte meno a priezvisko
Vyplňte adresu
Vyplňte správne email
Adresa farmy Číslo farmy (CEHZ) Kontaktná osoba Telefónne číslo
Vyplňte IČO
Vyplňte IČ DPH alebo DIČ
Vyplňte IČ DPH alebo DIČ

Druh odpadu a množstvo v tonách za rok 2022

Materiál kategórie 1 (ŠRM a iné)

Materiál kategórie 2 (kadávery a iné)


hovädzí dobytok   ošípané   ovce, kozy   hydina, vtáky   iné  

Materiál kategórie 3 (konfiškát, perie, kosti a iné)

Poznámka

VAS,s.r.o.

VAS s.r.o.
Mojšova Lúčka
011 76 Žilina
www.vas-ml.sk
E-mail: vas@vas-ml.sk

IČO: 31 587 666
IČ DPH: SK20 20 44 38 10

Telefón: +421 41 5654 110, +421 41 5654 111, +421 41 5654 112, +421 41 5654 120
Mobil: +421 903 695 939, +421 903 700 007
Fax: +421 41 5654 110