Veterinárna asanačná spoločnosť (KAFILÉRIA)

VAS,s.r.o.

Mojšova Lúčka
011 76 Žilina

+421 41 5654 110

Animal rendering plant was established in 1968 as state enterprise It was rebuilt and become private company from 1995

Vážení chovatelia hospodárskych zvierat,
ak si želáte uzatvoriť zmluvu na dotované asanačné služby podľa schémy MPaRV SR na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych HZ, kliknite na ŽIADOSŤ O ZMLUVU a vyplňte príslušný formulár.

Žiadosť o zmluvu môžete poslať aj mailom na:
vas@vas-ml.sk alebo na našu poštovú adresu.

V žiadosti uveďte všetky tieto údaje:

  • Názov a sídlo chovateľa
  • Adresa a číslo farmy CEHZ
  • IČO, DIČ / IČ DPH
  • Kontaktná osoba, tel. číslo, mail
  • Druh HZ a množstvo VŽP za rok 2019

Následne Vám pošleme návrh zmluvy. Tešíme sa na spoluprácu

Our activities:

  • Veterinary decontamination
  • Production of animal fat and meat meal
  • Combustion of animal fat
  • Consultancy about technological equipment used in animal rendering plants
  • Business activity

VAS,s.r.o.

VAS s.r.o.
Mojšova Lúčka
011 76 Žilina
www.vas-ml.sk
E-mail: vas@vas-ml.sk

IČO: 31 587 666
IČ DPH: SK20 20 44 38 10

Telefón: +421 41 5654 110, +421 41 5654 111, +421 41 5654 112, +421 41 5654 120
Mobil: +421 903 695 939, +421 903 700 007
Fax: +421 41 5654 110